Sàn SCAM đã "LÙA GÀ" như thế nào?

Hiện nay có rất nhiều thủ đoạn lừa đảo trong thị trường tài chính. Có rất nhiều sàn Scam mọc lên và đưa ra rất nhiều chiêu trò lừa đảo khiến nhà đầu tư mất trắng tiền. Thường những nhà đầu tư sẽ bị chèo kéo bằng cách gọi điện thoại và đưa ra những thương vụ cổ phiếu với mức lợi nhuận lớn, cổ tức cao, bonus khủng. Sau khi nhà đầu tư đã vào tiền sẽ được chuyển lên người khác chăm sóc thường gọi là "chuyên gia" để cho nđt giao dịch với số vol lớn và cân lệnh.........