Đang tải

Sản xuất công nghiệp Đức tăng 2,7%

Sản xuất công nghiệp Đức tăng 2,7%
Image by: Invest 318

Sản lượng công nghiệp ở Đức tăng 2,7% so với tháng 1 năm 2022, sau khi tăng 1,1% vào tháng 12 và tốt hơn so với dự báo của thị trường là tăng 0,5%. Đây là mức tăng sản lượng công nghiệp lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2020 do thời tiết ôn hòa. Sản lượng tăng đối với hàng tiêu dùng (4%), vốn (1,2%) và hàng hóa trung gian (0,3%) và lĩnh vực xây dựng tăng 10,1%. Mặt khác, sản lượng năng lượng giảm 0,1%. So với tháng 2 năm 2020, tháng trước khi các hạn chế được áp dụng do đại dịch coronavirus ở Đức, sản lượng đã thấp hơn 3%.

Tags:

Biên tập viên Invest318