GBP/CHF

Phân tích giá GBP/CHF: Chiến lược Sell đầu tuần

Phân tích giá GBP/CHF: Chiến lược Sell đầu tuần

Oct 04, 2021 - 高森 THANH QUANG> Phân tích nhận định

Trên biểu đồ kỹ thuật nhận thấy giá đã trạm cản trên đường trend line tăng và dự kiến sẽ còn giảm mạnh khì các thống kê Order lực sell stop khá mạnh vùng giá 1.2550 và mức mục tiêu dài hạn chốt lời đang trên xu hướng về 1.245~ nhận định giá trong ngày giao động 1.255~1.265 trong tuần 1.245~1.267