Phân tích Forex NZD/USD: Quay đầu giảm hướng đến mức 0,6900 sau khi bị từ chối trên đường SMA 50