Đang tải

Tâm lý của người tiêu dùng Hà Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm

Image by: Invest 318

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở Hà Lan đã giảm xuống -39 vào tháng 3 năm 2022, mức thấp nhất trong chín năm, từ -30 của tháng trước và ở dưới mức trung bình dài hạn trong hai mươi năm qua là -8. Tâm lý của các hộ gia đình về tình hình kinh tế chung ngày càng xấu đi (-58 so với -46 trong tháng 1), do quan điểm về 12 tháng tiếp theo tiêu cực hơn (-57 so với -31) trong khi quan điểm của 12 tháng qua ít thay đổi (-60 so với -61). Đồng thời, mức độ sẵn sàng mua của người tiêu dùng ở mức thấp nhất trong 8-1 / 2 năm (-26 so với -20), vì quan điểm của họ là tiêu cực về cả tình hình tài chính trong 12 tháng qua (-23 so với -21 ) và đánh giá của họ về tình hình tài chính trong 12 tháng tới (-18 so với -8). Ngoài ra, người tiêu dùng nhận thấy thời điểm mua hàng lớn bất lợi hơn (-36 so với -30).

Tham khảo kênh tín hiệuTẠI ĐÂY

Tham khảo kênh tài liệuTẠI ĐÂY

Tags:

Biên tập viên Invest318