Đang tải

Tâm lý kinh doanh Đan Mạch cải thiện trong tháng 3

Tâm lý kinh doanh Đan Mạch cải thiện trong tháng 3
Image by: Invest 318

Chỉ số niềm tin sản xuất ở Đan Mạch tăng lên 0 vào tháng 3 năm 2022 từ mức -2 trong tháng trước, chỉ ra mức cao nhất trong ba tháng, khi quan điểm của các hộ gia đình đối với sản xuất được củng cố (13 so với 10) trong khi tâm lý của các doanh nhân về đặt hàng ít tiêu cực hơn (-7 so với -8). Trong khi đó, đánh giá của nhà sản xuất về việc tồn kho thành phẩm suy yếu (5 so với 7 trong tháng 2).
 

Tags: