Đang tải

Tăng trưởng chỉ số PMI Khu vực Châu Âu Điều chỉnh thấp hơn

Tăng trưởng chỉ số PMI Khu vực Châu Âu Điều chỉnh thấp hơn
Image by: Invest 318

Chỉ số PMI sản xuất khu vực đồng tiền chung châu Âu của IHS Markit đã được điều chỉnh thấp hơn xuống 58,2 vào tháng 2 năm 2022, từ ước tính ban đầu là 58,4 và so với mức 58,7 cuối cùng của tháng 1. Dẫn đến kết quả này là do thước đo thời gian giao hàng của các nhà cung cấp (được đảo ngược trong cách tính PMI tiêu đề), vì chỉ số tương ứng ghi nhận mức tăng đáng chú ý kể từ tháng Giêng. Phần nào bù đắp cho điều này là các thành phần phụ có tỷ trọng lớn nhất của PMI - sản lượng và các đơn đặt hàng mới - có những thay đổi theo hướng tích cực hơn một chút. Trong khi đó, tăng trưởng việc làm ổn định và lượng hàng mua tăng với tốc độ yếu hơn một chút. Dữ liệu khảo sát mới nhất tiếp tục cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ giữa các nhà định giá, với tỷ lệ lạm phát giá đầu vào và giá đầu ra vẫn tiếp diễn. Trong cả hai trường hợp, mức tăng đều là mức cao nhất được ghi nhận,

Tags:

Biên tập viên Invest318