Đang tải

Tăng trưởng GDP của Ý được xác nhận ở mức 0,6%

Image by: Invest 318

Tổng sản phẩm quốc nội của Ý đã tăng 0,6% so với quý trong ba tháng dẫn đến tháng 12 năm 2021, sau khi điều chỉnh giảm 2,5% trong giai đoạn trước và phù hợp với ước tính sơ bộ. Đây là quý mở rộng thứ tư liên tiếp, khi tiêu thụ tăng 0,2% và tổng hình thành vốn cố định tăng 2,8%. Hơn nữa, hàng tồn kho chuyển sang mức dương và cộng thêm 1,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 4,2% trong khi xuất khẩu không đổi, khiến nhu cầu nước ngoài ròng trừ 1,2 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng. Tính theo năm, nền kinh tế tăng 6,2%, thấp hơn mức ước tính sơ bộ là 6,4%. Xét đến toàn bộ năm 2021, nền kinh tế Ý đã tăng trưởng 6,6%, phục hồi một phần từ mức giảm 9% của năm 2020 do đại dịch mang lại.

Tham khảo kênh tín hiệuTẠI ĐÂY

Tham khảo kênh tài liệuTẠI ĐÂY

Tags:

Biên tập viên Invest318