Đang tải

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng cao hơn dự báo 

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng cao hơn dự báo 
Image by: Invest 318

Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022, tăng nhanh so với mức tăng 4,3% trong giai đoạn trước và dễ dàng đánh bại dự báo của thị trường là tăng 3,9%. Đây là mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp mạnh nhất kể từ tháng 6 năm ngoái.

Tags: