Đang tải

Tăng trưởng tiền lương của Anh ở mức thấp nhất trong 7 tháng

Image by: Invest 318

Trung bình thu nhập hàng tuần bao gồm cả tiền thưởng ở Anh tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước để GBP 586 trong ba tháng tính đến tháng 10/2021, mức tăng nhỏ nhất trong bảy tháng nhưng trên dự báo thị trường của 4,6%. Tiền lương trong khu vực tư nhân tăng 5,4% và khu vực công tăng 2,7%. Mức lương thông thường không bao gồm tiền thưởng đã tăng 4,3%, cao hơn mức dự báo 4,6%.

Tham khảo kênh tín hiệuTẠI ĐÂY

Tham khảo kênh tài liệuTẠI ĐÂY

Tags:

Biên tập viên Invest318