Đang tải

Thâm hụt ngân sách Vương Quốc Anh tháng 2 Cao thứ 2 trong chuỗi kỷ lục được ghi nhận

Image by: Invest 318

Chính phủ Vương quốc Anh đã ghi nhận mức thâm hụt 13,1 tỷ bảng Anh trong tài chính công vào tháng 2 năm 2022, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 8,1 tỷ bảng Anh. Đây là khoản vay tháng 2 cao thứ hai kể từ khi hồ sơ hàng tháng bắt đầu vào năm 1993; con số này thấp hơn 2,4 tỷ bảng Anh so với tháng 2 năm 2021 nhưng vẫn cao hơn 12,8 tỷ bảng Anh so với tháng 2 năm 2020, trước đại dịch coronavirus. Các khoản thu của chính quyền trung ương là 71,9 tỷ bảng Anh, nhiều hơn 5,8 tỷ bảng Anh so với tháng 2 năm 2021, trong đó tiền thuế là 53,7 tỷ bảng Anh, tăng 4,2 tỷ bảng Anh. Chi tiêu hiện tại của chính quyền trung ương là 73,2 tỷ bảng Anh, nhiều hơn 1,0 tỷ bảng Anh so với tháng 2 năm 2021, trong đó chi trả lãi nợ là 8,2 tỷ bảng Anh, tăng 2,8 tỷ bảng Anh.

Tags:

Biên tập viên Invest318