Đang tải

Thâm hụt thương mại của Vương quốc Anh lớn nhất được ghi nhận

Thâm hụt thương mại của Vương quốc Anh lớn nhất được ghi nhận
Image by: Invest 318

Thâm hụt thương mại của Vương quốc Anh đã tăng lên 16,159 tỷ GBP vào tháng 1 năm 2022 từ 2,337 GBP trong tháng trước, mức lớn nhất kể từ khi kỷ lục hàng tháng bắt đầu. Xuất khẩu giảm 8,3% xuống 50,792 tỷ GBP, do doanh số tốt giảm 15,8% kéo theo mức giảm 22,2% xuất khẩu sang các nước EU và giảm 9,6% xuất sang các nước ngoài EU. Mặt khác, xuất khẩu dịch vụ tăng 0,9% lên 25,072 tỷ GBP. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 16% lên mức cao kỷ lục 66,951 tỷ GBP, với lượng mua hàng hóa tăng 21,8% so với mức giảm 0,7% trong xuất khẩu dịch vụ. Nhập khẩu tăng từ cả các nước EU (26,1%) và các nước ngoài EU (18,2%).

Tags:

Biên tập viên Invest318