Đang tải

Thặng dư thương mại của Đan Mạch mở rộng trong tháng 1

Thặng dư thương mại của Đan Mạch mở rộng trong tháng 1
Image by: Invest 318

Thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ của Đan Mạch đã tăng lên mức 19,8 tỷ DKK được điều chỉnh theo mùa vào tháng 1 năm 2021 từ mức 13,5 tỷ DKK đã được điều chỉnh giảm trong tháng trước, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu ổn định. Xuất khẩu tăng 0,9% lên 136,8 tỷ DKK, trong khi nhập khẩu giảm 4,2% xuống 117,0 tỷ DKK.

Tags:

Biên tập viên Invest318