Đang tải

Thặng dư thương mại của Thụy Điển thu hẹp đáng kể

Image by: Invest 318

Thặng dư thương mại của Thụy Điển đã giảm mạnh xuống 1,0 tỷ SEK vào tháng 2 năm 2022 từ mức 1,0 tỷ SEK trong tháng tương ứng của năm trước. Xuất khẩu tăng 22% so với một năm trước lên 150,6 tỷ SEK và nhập khẩu tăng nhanh hơn 27% lên 149,6 tỷ SEK. Có nhiều ngày trong tuần trong tháng 2 năm 2022 như vào tháng 2 năm 2021. Trong hai tháng đầu năm, nước này ghi nhận mức chênh lệch thương mại là 0,1 tỷ SEK, với xuất khẩu là 292 tỷ SEK và nhập khẩu là 292,1 tỷ SEK.

Tags:

Biên tập viên Invest318