Đang tải

Thặng dư Thương mại Đức nhỏ nhất kể từ năm 2000

Thặng dư Thương mại Đức nhỏ nhất kể từ năm 2000
Image by: Invest 318

Thặng dư thương mại của Đức đã giảm mạnh xuống còn 3,5 tỷ euro vào tháng 1 năm 2022 từ mức 14,2 tỷ euro một năm trước đó. Đây là mức thặng dư thương mại nhỏ nhất kể từ tháng 8 năm 2000, do xuất khẩu tăng ít hơn nhập khẩu. Xuất khẩu tăng 11% lên 109,2 tỷ euro. Nhập khẩu tăng 25,6% lên 105,8 tỷ €. So với tháng 2 năm 2020, tháng trước khi các hạn chế được áp dụng do đại dịch coronavirus ở Đức, xuất khẩu tăng 4% và nhập khẩu cao hơn 17,8%. Do thương mại với Liên bang Nga vẫn chưa bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt được áp đặt để đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, xuất khẩu và nhập khẩu đã tăng rõ rệt vào tháng 1 năm 2022 vào tháng 12 năm 2021.

Tags:

Biên tập viên Invest318