Đang tải

Thặng dư thương mại Thụy Sỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng

Image by: Invest 318

Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng ở 4,2 tỷ CHF vào tháng 11 năm 2021 từ mức 4,3 tỷ CHF được điều chỉnh giảm trong tháng trước, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy yếu. Xuất khẩu tăng 4,0% so với tháng trước, được thúc đẩy bởi doanh số bán hóa chất và dược phẩm (7,5%), máy móc và điện tử (0,8%) và kim loại (0,6%). Trong khi đó, nhập khẩu tăng nhanh hơn 5,6% do lượng mua hóa chất và dược phẩm cao hơn (12,7%), kim loại (2,6%), dệt may (5,4%) và xe cộ (8,2%).

Tags:

Biên tập viên Invest318