Đang tải

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ

Image by: Invest 318

Ngày 7/7/2022, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền. Ông Johnson sẽ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo Chính phủ Anh cho đến khi đảng Bảo thủ cầm quyền bầu lãnh đạo mới vào mùa Thu tới.

(Theo TTXVN)

Tags:

Biên tập viên Invest318