Trái phiếu 10 năm Chính phủ Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng

Trái phiếu 10 năm Chính phủ Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng

Trái phiếu 10 năm Chính phủ Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng - ở mức 2,818%.


Bài viết tham khảo

Cổ phiếu châu Âu sụt giảm vào thứ Sáu

Chứng khoán châu Âu giảm hơn 1% vào thứ Sáu, với cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng nằm trong số những cổ phiếu có hoạt động kém nhất, do viễn cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt hơn...