Đang tải

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch trên mốc 1,8%

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch trên mốc 1,8%
Image by: Invest 318

Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng trên 1,8, theo báo giá lợi tức liên ngân hàng không kê đơn cho kỳ hạn trái phiếu chính phủ này.

Tags:

Biên tập viên Invest318