Đang tải

Tỷ lệ lạm phát của Ả Rập Xê út ở mức cao nhất trong 8 tháng là 1,6%

Tỷ lệ lạm phát của Ả Rập Xê út ở mức cao nhất trong 8 tháng là 1,6%
Image by: Invest 318

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Ả Rập Xê út đã tăng lên 1,6% vào tháng 2 năm 2022 từ mức 1,2% trong những tháng trước đó, cao hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 1,5% và chỉ lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng tăng 0,3%, tăng nhanh từ mức tăng 0,2% vào tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020 và đánh bại sự đồng thuận của thị trường về mức tăng 0,2%.
8 phút trước

Tags: