Đang tải

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Điển giảm xuống 7,9% vào tháng Hai

Image by: Invest 318

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Điển đã giảm xuống còn 7,9% vào tháng 2 năm 2022, so với 9,7 phần trăm trong cùng tháng năm ngoái. Số người thất nghiệp giảm 96 nghìn người so với một năm trước đó xuống còn 435 nghìn người, trong khi số người có việc làm tăng 151 nghìn người lên 5,10 triệu người. Theo đó, tỷ lệ việc làm tăng 2,0 điểm phần trăm lên 67,9 phần trăm và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng 0,8 điểm phần trăm lên 73,7 phần trăm. Được điều chỉnh theo mùa, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,7% trong tháng Hai. 4 phút trước

Tags:

Biên tập viên Invest318