Đang tải

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ giảm xuống 2,5%

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ giảm xuống 2,5%
Image by: Invest 318

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ giảm xuống mức 2,5% không theo mùa được điều chỉnh vào tháng 2 năm 2022 từ 2,6% của tháng trước. Số người thất nghiệp giảm 4.298 người, tương đương 3,5% xuống còn 117.970 người. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên, đo lường những người tìm việc từ 15 đến 24 tuổi, giảm xuống 1,9% trong tháng 2, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2019, với số thanh niên thất nghiệp giảm 271 người, tương đương 2,6% xuống 10.129. Được điều chỉnh vì các yếu tố mùa vụ, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 2,2% trong tháng 2 từ mức 2,3% trong tháng 1.

Tags: