Đang tải

Tỷ lệ thất nghiệp của Ý ở mức thấp nhất trong 20 tháng

Tỷ lệ thất nghiệp của Ý ở mức thấp nhất trong 20 tháng
Image by: Invest 318

Tỷ lệ thất nghiệp ở Ý giảm xuống 8,8% vào tháng 1 năm 2022 từ mức 9% trong tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Số lượng việc làm tương đối không thay đổi ở mức 22,8 triệu số người thất nghiệp giảm 51 nghìn người xuống 2,2 triệu người. Trong khi đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm từ 65,2% xuống 65%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, đo lường những người tìm việc từ 15 đến 24 tuổi, giảm từ 26,6% xuống 25,3%.

Tags:

Biên tập viên Invest318