Đang tải

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức Thấp kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức Thấp kỷ lục
Image by: Invest 318

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức giảm xuống 3,1 phần trăm vào tháng 1 năm 2022 từ mức 3,2 phần trăm một tháng trước đó. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong kỷ lục đạt được trước đó vào tháng 5 năm 2019. Số người thất nghiệp giảm 0,6% xuống 1,36 triệu trong khi việc làm tăng 0,2% lên 41,96 triệu. Số người có việc làm vẫn dưới mức trước khủng hoảng. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên, đo lường những người tìm việc dưới 25 tuổi, đã nhích xuống mức thấp kỷ lục 5,7%, mức thấp kỷ lục trước đó đã chạm vào tháng 2/1991, từ 5,8% vào tháng 12.

Tags: