Đang tải

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức tiếp tục giảm

Image by: Invest 318

Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa ở Đức giảm xuống 5% vào tháng 2 năm 2022, mức thấp mới kể từ tháng 3 năm 2020, từ 5,1% trong tháng 1 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 5,1%. Số người thất nghiệp giảm 33 nghìn người xuống còn 2,312 triệu người, đây cũng là mức thấp trước đại dịch và so với dự báo là giảm 25 nghìn người. "Thị trường lao động tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 2. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine vẫn chưa được phản ánh trong các chỉ số hiện tại", Detlef Scheele, người đứng đầu Văn phòng Lao động cho biết.

Tags:

Biên tập viên Invest318