Đang tải

Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm ít hơn dự kiến

Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm ít hơn dự kiến
Image by: Invest 318

​​Số người đăng ký thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã giảm 11.394 người so với một tháng trước đó xuống còn 3,11 triệu người vào tháng 2 năm 2022 và so với kỳ vọng của thị trường là giảm 44.500 người. Đây là mức giảm mạnh nhất trong tháng đó kể từ năm 2015.

Tags:

Biên tập viên Invest318