Đang tải

Tỷ lệ thất nghiệp ở Vương quốc Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm

Tỷ lệ thất nghiệp ở Vương quốc Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm
Image by: Invest 318

Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh đã giảm xuống 3,9% trong ba tháng tính đến tháng 1 năm 2022, mức thấp nhất trong hai năm và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 4%, do thị trường lao động tiếp tục phục hồi. Tỷ lệ thất nghiệp nói chung đã giảm kể từ cuối năm 2013 cho đến khi bắt đầu đại dịch coronavirus vào tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Tỷ lệ này đã tăng lên kể từ đó nhưng hiện đã quay trở lại mức đại dịch do virus precoronavirus. Những người thất nghiệp từ 6 đến 12 tháng đã quay trở lại mức trước đại dịch coronavirus, và những người thất nghiệp đến 6 tháng đã giảm so với giai đoạn ba tháng trước đó xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, những người thất nghiệp trong hơn 12 tháng đã giảm lần thứ tư liên tiếp trong khoảng thời gian ba tháng kể từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020.

Tags:

Biên tập viên Invest318