Đang tải

Tỷ lệ việc làm tại Nhật Bản đạt mức cao nhất trong vòng 21 tháng qua

Image by: Invest 318

Tỷ lệ việc làm trên số đơn xin việc ở Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 21 tháng là 1,20 vào tháng 1 năm 2022, có nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 120 cơ hội việc làm. Con số này tăng 0,03 điểm so với mức 1,17 của tháng trước và cao hơn mức dự báo đồng thuận là 1,16. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tăng lên 2,8% trong tháng Giêng, so với 2,7% trong tháng Mười Hai và không có kỳ vọng thay đổi. Dữ liệu phản ánh tác động của biến thể omicron lan truyền nhanh trên thị trường lao động trong giai đoạn này.

Tags:

Biên tập viên Invest318