Đang tải

Vay thế chấp ròng Vương Quốc Anh mạnh nhất trong 4 tháng

Image by: Invest 318

Khoản vay ròng nợ thế chấp của các cá nhân ở Vương quốc Anh đã tăng lên 5,92 tỷ GBP vào tháng 1 năm 2022, từ mức 4,0 tỷ GBP đã được điều chỉnh tăng vào tháng 12 và cao hơn kỳ vọng của thị trường là 4,35 tỷ GBP. Đây là mức cao hơn mức trung bình trước đại dịch là 4,3 tỷ GBP trong 12 tháng tính đến tháng 2 năm 2020 và cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Tổng cho vay đã tăng lên 23,8 tỷ GBP từ mức 22 tỷ GBP vào tháng 12; và tổng các khoản hoàn trả đã tăng lên 18,3 tỷ GBP từ 18 tỷ GBP.

Tags:

Biên tập viên Invest318