Đang tải

Yên Nhật tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần

Yên Nhật tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần
Image by: Invest 318

Cặp USD/JPY tăng lên mức cao 4 tuần ở mốc 114,99

Tags: