Đang tải

Yên Nhật tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần

Image by: Invest 318

Cặp USD/JPY tăng lên mức cao 4 tuần ở mốc 115,15.

Tags:

Biên tập viên Invest318