Now Loading

Cố vấn chính sách cấp cao của Trung Quốc: Tỷ lệ PBOC cắt giảm con đường tăng trưởng tốt nhất

Cố vấn chính sách cấp cao của Trung Quốc: Tỷ lệ PBOC cắt giảm con đường tăng trưởng tốt nhất
Image by: INVEST 318

Theo báo cáo của MNI, việc cắt giảm lãi suất là cần thiết để ngăn nhu cầu trong nước suy yếu ở Trung Quốc, trích dẫn bình luận của Zhang Bin, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tại Viện nghiên cứu xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Các điểm chính

"Dịch vụ chậm chạp và đầu tư thận trọng vào bất động sản và cơ sở hạ tầng diễn ra trong bối cảnh lạm phát trong nước ngắn hạn thấp."

"Tôi lo lắng hơn về năm tới khi xu hướng suy thoái tiếp tục duy trì do xuất khẩu tăng không đủ mạnh để bù đắp khoảng trống do tiêu dùng và đầu tư yếu",

“Lựa chọn khôn ngoan để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng là khuyến khích khu vực tư nhân tái sử dụng đòn bẩy và tăng chi tiêu với khả năng thanh khoản dồi dào và các khoản vay với lãi suất thấp hơn”.

“Sự phụ thuộc vào tăng trưởng cũ khi mở rộng nợ của chính phủ đã hạn chế phạm vi tăng trưởng.”

"Chính sách tiền tệ phải đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy nhu cầu chung, đó là sự thay đổi chính sách tích cực."

Đọc: Chỉ số rổ nhân dân tệ của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm


Nhận định của INVEST 318