Đang tải

Nhận định giá GBP/CHF: Tăng dài hạn từ hôm nay 02/11/2021

Nhận định giá GBP/CHF: Tăng dài hạn từ hôm nay 02/11/2021
Image by: Invest 318

Ngày hôm nay 02/11/2021 sẽ có những tin tức tác động lên GBP và CHF, vậy xu hướng cặp GBP/CHF sẽ biến động như thế nào?

Hãy cùng tham khảo nhận định từ đội kỹ thuật IC&T để có chiến lược giao dịch hợp lý nhé:

#Invest318 #IC&T #IC&T_group #ICAT_training

 

Tags: