Đang tải

NHẬN NGAY BONUS 30$ KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN GO MARKETS

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG 30$ CHO KHÁCH HÀNG THÁNG MỚI
1. Thời hạn đăng ký: 04/07/2022 – 31/08/2022
2. Trang thông tin: https://gopromotions.info/
3. Thời gian sử dụng: 60 ngày kể từ ngày nhận được tài khoản tiền thưởng giao dịch 30$
4. Ngày kết thúc giao dịch: 11/11/2022
6. Điều kiện khách hàng: Khách hàng đăng kí thành công tài khoản mới từ 4/07/2022 – 31/08/2022
7. Điều kiện giao dịch: giao dịch ngoại hối hoặc kim loại được mở trong tối thiểu 15 phút.
Lưu ý: 
-  Khách hàng không thể rút tiền thưởng giao dịch trừ khi giao dịch ít nhất 5 lot tiêu chuẩn sản phẩm FX và /hoặc kim loại
-  Bằng cách sử dụng 30$ để giao dịch, khách hàng đồng ý theo điều kiện và thời hạn chương trình khuyến mãi sau:Xem tại đây
-  GO Markets có quyền kết thúc chương trình khuyến mãi hoặc thay đổi thông tin khuyến mãi bất kể thời điểm nào mà không cần đưa ra thông báo trước.

Đăng ký và nhận ngay BONUS 30$ từ GO MARKETS TẠI ĐÂY


 

Tags: