Now Loading

Phân tích giá GBP/JPY: Chiến lược giao dịch GBPJPY dài hạn - Kết hợp PTKT, PTCB, Order Book

Phân tích giá GBP/JPY: Chiến lược giao dịch GBPJPY dài hạn - Kết hợp PTKT, PTCB, Order Book
Image by: Invest 318

Cặp GBP/JPY về mặt dài hạn cho thấy xu hướng giảm rất rõ ràng, mọi người cân nhắc SELL GBP/JPY ở thời điểm hiện tại. Cùng tham khảo nhận định chi tiết từ đội kỹ thuật IC&T về hướng dao động của GBP/JPY để có chiến lược giao dịch hợp lý nhé!

#Invest318 #IC&T #IC&T_group #ICAT_training

 

Tags: