Đang tải

Phân tích giá XAU/USD: XU HƯỚNG DÀI HẠN SẼ GIẢM VỀ ĐÂU?

Phân tích giá XAU/USD: XU HƯỚNG DÀI HẠN SẼ GIẢM VỀ ĐÂU?
Image by: Invest 318

Các yếu tố phân tích cơ bản và kỹ thuật cho thấy thị trường đang ủng hộ rõ rệt cho XAU/USD giảm vậy chiến lược giao dịch dài hạn cho kim loại quý sẽ như thế nào? Mời anh em tham khảo nhận định xu hướng dài hạn của vàng từ đội kỹ thuật IC&T để có chiến lược giao dịch nhé:

#Invest318 #IC&T #IC&T_group #ICAT_training

Tags: