Đang tải

Sản lượng công nghiệp của Pháp tăng trở lại so với dự kiến

Sản lượng công nghiệp của Pháp tăng trở lại so với dự kiến
Image by: Invest 318

​​Sản xuất công nghiệp của Pháp tăng 1,6% so với tháng trước đó vào tháng 1 năm 2022, sau khi điều chỉnh giảm 0,1% trong tháng 12 và đánh bại kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,5%. Đây là mức tăng mạnh nhất trong hoạt động công nghiệp trong một năm.

Tags: