Đang tải

Số lượng người yêu cầu bồi thường thất nghiệp ở Vương quốc Anh giảm vào tháng 11

Số lượng người yêu cầu bồi thường thất nghiệp ở Vương quốc Anh giảm vào tháng 11
Image by: Invest 318

Số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Vương quốc Anh đã giảm 49,8 nghìn người vào tháng 11/2021 sau khi giảm 14,9 nghìn người vào tháng 10. Đây là mức giảm hàng tháng thứ 9 liên tiếp, khi nền kinh tế phục hồi sau đợt tấn công của virus coronavirus.

Tags:

Biên tập viên Invest318