Đang tải

Vàng ghi nhận mức cao nhất trong 13 tuần

Vàng ghi nhận mức cao nhất trong 13 tuần
Image by: Invest 318

Vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 13 tuần là 1876 USD / tấn.oz

Tags:

Biên tập viên Invest318