Now Loading

Kiến thức tài chính

CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU (P1)

Hammer là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.

Duong Vuong - 23/07/2021 - 09:17 182 0